MENU

UNIeko

Znak wspólnej akcji edukacyjnej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, finansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Akcja miała na celu utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew polskich. Logotyp był naturalnym następstwem wszystkich prac, które zostały wykonanie w ramach akcji. Zaskakujące odwrócenie kolejności, kiedy logotyp powstaje jako podsumowanie wszystkich materiałów graficznych. Ten znam to suma piktogramów, które brały udział w oznakowaniu ścieżki drzew polskich utworzonej przez UE w Katowicach. Tak więc widzimy tam linearne wizerunki sosen, jodły, świerka, modrzewia i dębu  w kolorach używanych przez wydziały UE w Katowicach,  w towarzystwie opisu akcji z użyciem fontu Fago, stale używanego przez tą uczelnię.

O akcji przeczytaj na stronie dedykowanej temu wydarzeniu. Uczestniczyło w nim wielu zaangażowanych eskpertów prcującyh zarówno na Uniwersytecie, jak również w Nadleśnictwie. Finalne kształty znaków drzew użyte w logotypie konsultowane były z dendrologiem.

Zobacz również jak przebiegała współpraca przy tym projekcie zdaniem dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zdjęcia dzięki uprzejmości Uczelni